Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Doorlopend melden antecedenten

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 01 februari 2023

Vinger op toetsenbord

De Nederlandsche Bank (DNB) toetst of beoogd beleidsbepalers, zoals bestuurders en commissarissen, geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Daarbij worden eventuele antecedenten meegewogen. Ook nadat een beleidsbepaler in functie is getreden kunnen zich antecedenten voordoen die relevant zijn voor de geschiktheid en/of betrouwbaarheid van de betreffende persoon. In dit nieuwsbericht vraagt DNB aandacht voor de verplichting tot het onmiddellijk melden van nieuwe antecedenten ná een toetsing.

Wat is een antecedent?

DNB geeft op Open Boek Toezicht uitgebreid informatie over wat precies wordt verstaan onder antecedenten: Antecedenten (dnb.nl).

Voor antecedenten geldt een doorlopende meldplicht. Wat houdt dat in?

Geschiktheid en betrouwbaarheid zijn doorlopende eisen. Dit houdt in dat onder toezicht staande instellingen en de betreffende beleidsbepalers verplicht zijn om nieuwe antecedenten, die zich voordoen nadat de aanvangstoetsing is afgerond, onmiddellijk aan DNB te melden. DNB beoordeelt dan of het antecedent aanleiding is voor twijfel aan de geschiktheid en/of betrouwbaarheid van de betreffende beleidsbepaler en daarmee voor een hertoetsing. Dat is overigens lang niet altijd het geval.

Twijfelt u of er sprake is van een nieuw antecedent? De vuistregel is dat relevante gebeurtenissen beter te veel dan te weinig kunnen worden gemeld. Openheid van zaken is een verzachtende omstandigheid die wordt meegenomen in de beoordeling.

Antecedenten die bestaan uit toezichtmaatregelen van DNB mag u bekend bij DNB veronderstellen en hoeft u daarom niet te melden bij DNB. Daarentegen dient u (in)formele maatregelen van andere toezichthouders (zoals de AFM, de ECB of een buitenlandse toezichthouder) wel te melden.

Voor het melden van antecedenten of bij vragen hierover kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum toetsingen via toetsing.expertisecentrum@dnb.nl.