Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

ECB publiceert overzicht sancties in 2022

Nieuwsbericht toezicht

De Europese Centrale Bank heeft het overzicht gepubliceerd van de sancties die vorig jaar zijn opgelegd. Informatie hierover is te vinden op de website van de ECB.

Gepubliceerd: 21 juni 2023

ECB

Belangrijkste uitkomsten

De meeste formele sanctieprocedures en boetes die in 2022 door de bevoegde autoriteiten in het SSM zijn opgelegd, hadden betrekking op inbreuken op prudentiële vereisten op het gebied van interne governance, in overeenstemming met de SSM-toezichtsprioriteiten voor 2022-2024, en met name met de algemene doelstelling om de governance van banken verder te verbeteren. Dit werd gecombineerd met materiële sancties voor inbreuken in verband met toezichtrapportages, die bijna op hetzelfde niveau lagen als in het voorgaande jaar. 

Procedures en boetes

Er is een aanzienlijk aantal procedures gevoerd met betrekking tot grote blootstellingen, gekwalificeerde deelnemingen, eigen vermogen en openbaarmaking. Daarnaast zijn er boetes opgelegd met betrekking tot verslaglegging, grote blootstellingen, gekwalificeerde deelnemingen, eigen vermogen en openbaarmaking.

In 2022 werden er ontwikkelingen waargenomen met betrekking tot de vervolging van inbreuken in andere gebieden van prudentieel toezicht. Het aantal procedures en boetes met betrekking tot grote blootstellingen bleef stijgen. Ook was er een stijging van zowel het aantal procedures als het aantal boetes op het gebied van gekwalificeerde deelnemingen, eigen vermogen en openbaarmaking.

U vindt het ECB-overzicht van de sancties 2022 op de website van de ECB.

Ontdek gerelateerde artikelen