Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Invoering doorlopende reputatie-eis voor vvgb-houders

Nieuwsbericht toezicht

Vanaf 1 juli 2023 geldt voor alle vvgb-houders een doorlopend reputatievereiste. Lees in dit nieuwsbericht meer over deze wijziging.

Gepubliceerd: 16 juni 2023

Een flatgebouw met woningen van buiten

 Bij de verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een financiële onderneming worden de dagelijks beleidsbepalers van de rechtspersoon die de vvgb aanvraagt, op reputatie getoetst. Bij een wisseling binnen de zeggenschapsstructuur en bij een wijziging in de zeggenschapsstructuur door toetreding van een nieuwe deelnemer wordt op dit moment alleen op betrouwbaarheid getoetst. Dat gaat per 1 juli 2023 veranderen. Voortaan zal de kandidaat ook dan op reputatie worden getoetst.

Toetsing op reputatie

In Europese regelgeving is voorgeschreven dat houders van een gekwalificeerde deelneming in een financiële onderneming met positief gevolg getoetst dienen te zijn op reputatie. In navolging van deze regelgeving is per 1 juli 2019 in de Wet financieel toezicht (Wft) opgenomen dat bij het verwerven of vergroten van een vvgb, de dagelijks beleidsbepalers van de rechtspersoon die de vvgb aanvraagt, op reputatie worden getoetst. De reputatietoets is in de Wft aldus gekoppeld aan het aanvragen van een vvgb. Door deze koppeling wordt voorbij gegaan aan een mogelijke wijziging van beleidsbepalers na vvgb-verlening. Bij een dergelijke wijziging wordt op dit moment volgens de Wft alleen op betrouwbaarheid getoetst terwijl de Europese regelgeving beoogt dat ook dan op reputatie wordt getoetst.

Wijziging per 1 juli 2023

In de Wijzigingswet financiële markten 2022, in werking getreden op 11 mei 2022, zijn de vereisten die bij een wijziging van een dagelijks beleidsbepaler na vvgb-verlening aan een houder van een vvgb worden gesteld, uitgebreid. Zij worden vanaf 1 juli 2023 ook op reputatie (betrouwbaarheid en vakbekwaamheid) getoetst. Hiermee is alsnog gerealiseerd dat voortaan sprake is van een doorlopend reputatievereiste voor alle vvgb-houders. De reputatietoets vindt niet meer alleen plaats bij verwerving en vergroting van een vvgb maar ook -na vvgb-verlening- bij een wijziging van een dagelijks beleidsbepaler van een vvgb-houder, of indien er een redelijke aanleiding is om de reputatie opnieuw te toetsen.