Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meer aandacht voor data en digitalisering in vernieuwd convenant AFM en DNB

Nieuwsbericht toezicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben een vernieuwd samenwerkingsconvenant getekend. De twee toezichthouders leggen daarin afspraken vast over hoe zij samenwerken, onder andere rondom data-uitvragen en digitaal onderzoek. Het herziene convenant reikt bovendien verder dan toezichtstaken. Zo zijn ook afspraken bekrachtigd op het gebied van bedrijfsvoering, digitalisering en personeelszaken.

Gepubliceerd: 17 juli 2023

Else Bos, directeur en voorzitter Toezicht bij DNB, en Laura van Geest, bestuursvoorzitter AFM.

Het nieuwe convenant wordt ondertekend door Else Bos, directeur en voorzitter Toezicht bij DNB, en Laura van Geest, bestuursvoorzitter AFM.

Nieuwe wet- en regelgeving leiden tot actualisatie convenant

De vorige versie van het convenant komt uit 2016. Sindsdien is veel van de bestaande regelgeving aangepast en zijn belangrijke nieuwe wetten en EU-verordeningen in werking getreden. Hierdoor hebben de toezichthouders er in de tussentijd verschillende wettelijke taken bijgekregen, zoals de resolutietaak van DNB. Aangezien het convenant afspraken bevat over samenwerking tussen DNB en AFM bij de uitvoering van wet- en regelgeving was actualisatie nodig. De in opdracht van het ministerie van Financiën uitgevoerde periodieke zbo-evaluatie benadrukte bovendien nog eens het belang van de goede samenwerking tussen de AFM en DNB.

Dubbele datarapportage zoveel mogelijk voorkomen, met oog voor privacy

De AFM en DNB willen de kans op onnodige belasting van financiële ondernemingen zoveel mogelijk minimaliseren. Daarom checken de toezichthouders voorafgaand aan een data-uitvraag aan de sector al bij elkaar of de informatie al beschikbaar is en gedeeld kan worden. Deze afspraak wordt nu bekrachtigd. De AFM en DNB moeten elkaar proactief informeren over voorgenomen data-uitvragen die het domein van de ander kunnen raken, deze waar relevant met elkaar afstemmen en waar mogelijk samenvoegen tot een gezamenlijke data-uitvraag. In de nieuwe afspraak wordt daarbij ook de naleving van privacyregelgeving expliciet benoemd. 

‘De bekrachtiging van deze afspraak is een belangrijk signaal naar de sector. We blijven zoeken naar mogelijkheden om rapportagelasten voor de sector terug te dringen.’

Else Bos Directeur en voorzitter Toezicht , DNB

Digitalisering vraagt om samenwerking in digitaal onderzoek

Digitalisering in de samenleving in het algemeen en de financiële sector in het bijzonder maakt gedegen digitaal onderzoek steeds belangrijker. De teams die binnen de AFM en DNB verantwoordelijk zijn voor digitaal onderzoek bundelen daarom hun krachten. Dankzij de samenwerking vindt een kruisbestuiving plaats waardoor de toezichthouders meer expertise en capaciteit ontwikkelen dan zij zelfstandig hebben. Dit maakt toezicht effectiever.

Inzet op bredere samenwerking en onderlinge detacheringen

De samenwerking tussen de AFM en DNB reikt verder dan alleen toezichtstaken. Door nieuwe afspraken in het herziene convenant wordt bredere samenwerking in de toekomst makkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering, zoals postafhandeling en crisismanagement en digitalisering. Ook wordt gekeken naar personeelszaken, zoals onderlinge detachering. Daarnaast staat de samenwerking op het terrein van resolutie, het op een gecontroleerde manier afwikkelen van een financiële onderneming die omvalt of dreigt om te vallen, nu helder benoemd in het convenant.

‘Door kennis, capaciteit en middelen te delen wordt ons toezicht efficiënter. DNB en AFM zijn daarom van plan om de samenwerking in de toekomst nog verder te verbreden. Met het nieuwe convenant wordt deze intentie bekrachtigd.’

Laura van Geest Bestuursvoorzitter, AFM