Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuwe applicatie Dataloop

Nieuwsbericht toezicht

Dit najaar rolt DNB voor Solvency II verzekeraars de applicatie Dataloop uit binnen Mijn DNB. Dataloop biedt u een verbeterde gebruikerservaring bij uw interactie met DNB over toezichtrapportages en DNB kan met Dataloop de datakwaliteit van rapportages efficiënter beoordelen. 

Gepubliceerd: 05 september 2023

Samenwerken en overleggen over pensioenuitvoering

Mijn DNB is het platform waarop DNB verschillende diensten voor de sector aanbiedt. Dataloop wordt onderdeel van de volgende dienst: Dienst Rapportages (voorheen: Digitaal Loket Rapportages). Dataloop is een applicatie voor het beoordelen van de datakwaliteit van toezichtrapportages en de communicatie daarover met verzekeraars.  

Pilot 

Vorig jaar hebben we vanuit iForum samen met acht Solvency II verzekeraars een pilot gehouden voor Dataloop. Uit die pilot kwamen de volgende inzichten naar voren: 

  • Een betere gebruikerservaring voor iedereen: De beoordeling van het rapportageproces stijgt significant dankzij de inzet van Dataloop. Nieuwe en historische datakwaliteitsinzichten worden centraal inzichtelijk gemaakt via een intuïtief werkende applicatie, waarop zowel DNB rapportagebehandelaren als de instelling zelf actief zijn.   
  • Verbeterde samenwerking op datakwaliteit. Dit wordt gedreven doordat communicatie op het gebied van datakwaliteit laagdrempeliger wordt en er meer transparantie is.  
  • Efficiëntie voor alle partijen: Het zal minder tijd kosten om relevante (historische) informatie en communicatie terug te vinden en openstaande acties uit te voeren, omdat alle acties en interacties tussen DNB en instelling plaatsvinden binnen één kanaal. 

Vanwege de verwachte voordelen van de rapportagebehandeling voor alle Solvency II verzekeraars, heeft DNB besloten om Dataloop sectorbreed uit te rollen. 

Wat betekent dit voor Solvency II verzekeraars? 

We zijn van plan om de rapportagebehandeling – de terugkoppeling en afhandeling van datakwaliteitsbevindingen – van de Solvency II kwartaalstaten over het derde kwartaal via Dataloop mogelijk te maken. U kunt dan met uw bestaande eHerkenning gegevens inloggen op Mijn DNB om toegang te krijgen tot Dataloop. In de tweede helft van oktober zullen we bevestigen of we dit voor de rapportagebehandeling van het derde kwartaal kunnen realiseren.  

Vervolg 

In de tweede helft van oktober komen we via dezelfde kanalen met praktische informatie over de live-gang bij u terug. De komende periode worden nog enkele gebruikerstesten gedaan met een selectie van verzekeraars. Door hieraan deel te nemen kunt u als eerste ervaring opdoen met de applicatie, kunt u direct feedback geven en helpt u ons mogelijke tekortkomingen op te sporen. Indien u interesse heeft om deel te nemen en feedback te geven, laat dat ons dan graag uiterlijk vrijdag 8 september weten. 

Heeft u vragen of opmerkingen over Dataloop, of wilt u deelnemen aan de gebruikerstest? Neem gerust contact met ons op via Dataloop@dnb.nl. 

Ontdek gerelateerde artikelen