Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Omzetgegevens gevraagd: kostendoorberekening trustsector 2023

Nieuwsbericht toezicht

Op 2 oktober jl. heeft DNB brieven over de toezichtkosten in 2023 verstuurd naar alle instellingen met een vergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Om iedere instelling het juiste bedrag in rekening te kunnen brengen, heeft DNB informatie nodig van alle vergunninghoudende trustkantoren, over de omzet en overige opbrengsten uit trustdiensten in 2022. In de brief van 2 oktober jl. verzoekt DNB om uiterlijk 19 oktober 2023 de omzetgegevens uit trustdiensten over 2022 aan te leveren.

Gepubliceerd: 10 oktober 2023

Gesprek op kantoor

Toezichtkosten

Deze kostendoorberekening is gebaseerd op artikel 13 jo. artikel 15 Wbft 2019.

De tarieven voor 2023 zijn door de Minister van Financiën vastgesteld en bekend gemaakt in de Regeling bekostiging financieel toezicht 2023 (Staatscourant 9 juni 2023, nr. 16023). De in rekening te brengen kosten zijn gebaseerd op de omzet en overige opbrengsten uit trustdiensten over het jaar 2022. Voor groepen van trustkantoren betreft het de gecombineerde omzet en overige opbrengsten uit trustdiensten van alle in de groep verbonden trustkantoren.

Geen brief ontvangen?

Indien u deze brief nog niet heeft ontvangen, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar infotrust@dnb.nl

Ontdek gerelateerde artikelen