Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie en consultatie EBA Guidelines en RTS IRRBB en CSRBB

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 01 februari 2023

Man achter beeldscherm met telefoon

In het vierde kwartaal 2022 heeft de Europese Bankenautoriteit (EBA) een definitieve versie van de aangepaste richtsnoeren (GL) en twee nieuwe technische reguleringsnormen (RTS) voor het beheer van renterisico in het bankenboek op haar website gepubliceerd.

Richtsnoeren IRRBB/CSRBB

De herziene richtsnoeren (EBA/GL/2022/14) zullen de huidige richtsnoeren op het gebied van beheer van renterisico in het bankenboek (EBA/GL/2018/02) vervangen.

De nieuwe richtsnoeren hebben betrekking op het beheer van renterisico in het bankenboek (IRRBB), en op het beheer van de risico’s voortvloeiend uit potentiële veranderingen van kredietspreads (CSRBB). De nieuwe richtsnoeren treden vanaf 30 juni 2023 (IRRBB)en 31 december 2023 (CSRBB) in werking.

De nieuwe regelgeving is te vinden op de website van de EBA (Guidelines on IRRBB and CSRBB | European Banking Authority (europa.eu)) 

Reguleringsnormen voor uitbijtertest en standaardbenadering

De eerste technische reguleringsnormen specificeren de uitbijtertests voor de economische waarde van het eigen vermogen (EVE) en de netto-rentebaten (NII) met de daarbij behorende renteschokscenario’s (EBA/RTS/2022/10). De tweede technische reguleringsnormen beschrijven (vereenvoudigde) standaardbenaderingen om het renterisico te kwantificeren voor de economische waarde van het eigen vermogen en de netto-rentebaten (EBA/RTS/2022/09).

De twee technische reguleringsnormen zullen naar verwachting van kracht worden per 30 juni 2023, nadat de Europese Commissie ze heeft omgezet in delegated acts en heeft gepubliceerd in de Official Journal of the European Union.

Rapportagevereisten en consultatiepaper

Daarnaast wordt de ITS met betrekking tot de Europese rapportagevereisten voor renterisico momenteel ontwikkeld. Het streven is om instellingen per Q1 2024 te laten rapporteren. De referentiedatum is naar verwachting 31 december 2023. De ITS zal de bestaande DNB kwartaalrapportage renterisico vervangen.

Het EBA consultatiepaper is gepubliceerd op de EBA-website en wordt geconsulteerd tot eind april 2023. 

Ontdek gerelateerde artikelen