Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rapportage concentratierisico

Nieuwsbericht toezicht

Beleggingsondernemingen die niet kwalificeren als een ‘kleine en niet verweven beleggingsonderneming’ dienen IFREP tabblad I08.05 in te vullen. DNB heeft helaas veelvuldig moeten constateren dat dit tabblad niet of onjuist ingevuld wordt. DNB vraagt daarom uw aandacht voor onderstaande uitleg over het (correct) invullen van dit tabblad.

Gepubliceerd: 10 juli 2023

Medewerker van beleggingsonderneming vult rapportage concentratierisico in

Conform artikel 36 van de Investment firm regulation (IFR) dient de blootstellingswaarde (exposure) met betrekking tot het concentratierisico berekend te worden. De blootstellingswaarde wordt berekend:

  • door de optelsom te nemen van (zie lid 1):
    1. Ten aanzien van financiële instrumenten (lid 1a): de netto positieve positie van long minus short conform de K-NPR methodiek;
    2. Ten aanzien van specifiek OTC derivaten (lid 1b, eerste volzin): de exposure zoals berekend aan de hand van artikel 27 IFR.
  • Uitzondering hierop:
    1. Ten aanzien van financiële instrumenten (lid 1b, eerste alinea): indien voor de berekening van het marktrisico gebruik wordt gemaakt van de K-CMG methode, dient voor het berekenen van de blootstellingswaarde de standardised approach van de K-NPR methode gebruikt te worden;
    2. Ten aanzien van specifiek OTC derivaten geldt nog een uitzondering in 1b, tweede alinea wanneer van een specifieke methodiek gebruik wordt gemaakt.

 

Specifiek voor Handelaren Eigen Rekening (HERs) geldt nog dat de blootstellingswaarde gelezen moet worden als ‘de blootstellingswaarde op de onderliggende activa in de betrokken transacties’. De blootstelling ziet voor HERs dus op de handelsactiva in het handelsboek.

Volledigheidshalve wijzen wij nog op artikel 37 (inzake de concentratierisico limieten) en artikel 38 en 39 IFR (inzake respectievelijk de meldingsplicht en kapitaalopslag indien de limieten van artikel 37 IFR zijn overschreden).

Ontdek gerelateerde artikelen