Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

SBA NFR & IRAP Uitvraag 2023

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 20 maart 2023

Twee collega's in gesprek over SBA NFR & IRAP 2023

Begin april zijn de jaarlijkse uitvraag Sector Brede Analyse Niet Financiële Risico’s (SBA NFR) en de integriteitsrisico rapportage (IRAP) beschikbaar om in te vullen. Net als voor de uitvraag van 2022 hebben pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en verzekeraars acht weken de tijd om deze SBA NFR vragenlijsten in te vullen.

Voor de jaarlijkse IRAP hebben instellingen zes weken de tijd voor de beantwoording.

Dienst Kwalitatieve Uitvragen

Dit jaar verloopt de volledige uitvraag via de dienst Kwalitatieve Uitvragen. Dit is een nieuwe dienst die ontwikkeld is naar aanleiding van uw feedback. Vorig jaar is deze nieuwe manier van uitvragen al als pilot toegepast bij de sectorbrede uitvraag Informatiebeveiliging (SBA-IB) voor pensioenfondsen, PUO’s en verzekeraars en de Integriteitsuitvraag voor verzekeraars. De feedback in die pilots was positief. Dit jaar is de dienst daarom beschikbaar voor alle kwalitatieve uitvragen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit nieuwsbericht. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een demo.

Wat verandert er?

De SBA NFR uitvraag van 2023 zal niet meer via Excel spreadsheets verlopen. Het nieuwe Mijn DNB portaal wordt zo veel mogelijk de plek waar communicatie tussen uw instelling en DNB verloopt. Binnen dit portaal zijn diverse diensten terug te vinden, waaronder de dienst Kwalitatieve Uitvragen.

Wat blijft hetzelfde?

Een aanzienlijk deel van de inhoud van de uitvragen is ongewijzigd gebleven. In een aantal vragenlijsten hebben aanpassingen plaatsgevonden. Zo is bijvoorbeeld n.a.v. uw feedback in specifieke gevallen de manier waarop de vraag gesteld is aangescherpt. De tijdslijnen zijn opgenomen in de toezichtkalender van uw instelling. Deze kalender is bereikbaar via Mijn DNB.

Welke vragenlijsten betreft het precies?

In de applicatie zijn alle vragenlijsten opgenomen. U ziet in de applicatie alléén die vragenlijst(en) die op uw instelling van toepassing is (zijn).

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen raden wij u aan contact op te nemen met uw toezichthouder.

Klopt het e-mailadres dat we van u hebben nog?

De jaarlijkse aankondiging van zowel de SBA NFR als de IRAP uitvraag wordt begin april verstuurd Hiervoor gebruiken we het e-mailadres dat voor uw instelling in DLT Organisatiegegevens staat. Mocht dit e-mailadres niet meer kloppen, wilt u het dan zo spoedig mogelijk (laten) aanpassen? Als u onverhoopt de aankondiging toch niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met uw toezichthouder.