Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Terugkoppeling onderzoek datakwaliteit financiële rapportage

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 maart 2023

Overleg op kantoor

DNB heeft in het eerste kwartaal van 2023 een onderzoek uitgevoerd naar de datakwaliteit van de financiële rapportages van de elektronischgeld- en betaalinstellingen. Graag geven we u de belangrijkste uitkomsten.

In totaal hebben 52 van de 78 instellingen een terugkoppeling van DNB ontvangen met een verzoek om nadere verduidelijking van de ingeleverde data. In 38 gevallen bleek een herrapportage nodig. 

Vaak voorkomende fouten in financiële rapportage

Onderstaande punten zijn de meest voorkomende fouten die hebben geleid tot een herrapportage:

  1. Het niet invullen van herstel- en exit-triggers
  2. Het niet invullen van off-balance sheet posities
  3. Een onjuiste berekening van het betaalvolume
  4. Het niet actualiseren van belangrijke datapunten
  5. Onjuiste berekening van het toetsingsvermogen

Te laat aanleveren

Enkele instellingen hebben de financiële rapportage te laat aangeleverd. Bij het herhaaldelijk te laat, gedeeltelijk of in het geheel niet verstrekken van een rapportage legt DNB in beginsel een bestuurlijke boete op. Onder herhaaldelijk wordt verstaan: binnen een aaneengesloten periode van 13 maanden tweemaal te laat, gedeeltelijk of in het geheel niet verstrekken van een rapportage.

Data-gedreven toezicht

DNB gebruikt de door instellingen overhandigde rapportages intensief in het toezicht en hecht veel waarde aan de kwaliteit van de financiële rapportages. Gezien de significante hoeveelheid noodzakelijke herrapportages zullen wij het thematisch onderzoek naar de datakwaliteit bij de volgende financiële rapportage herhalen. De deadline voor het aanleveren van de volgende financiële rapportage is 11 augustus 2023. Daarnaast moet de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden aangeleverd. Voor de meeste instellingen betekent dit uiterlijk 30 juni 2023.

Extra guidance

Om veel gemaakte fouten te voorkomen, zal DNB daarnaast de handleiding van de financiële rapportage verder verduidelijken. Er komt extra toelichting ter voorkoming van vaak gemaakte fouten zoals hierboven benoemd. Heeft u feedback op de handleiding? Dan kunt u dat mailen naar infobetaalinstelling@dnb.nl.