Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - DNB en de AFM lanceren platform pensioentransitie

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 07 juni 2023

Pensioentransitie

DNB en de AFM hebben samen met de sector een platform voor de pensioentransitie ingericht. Het doel van dit platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede aandachtspunten en dilemma’s in de pensioentransitie. Op deze manier dragen we gezamenlijk zorg voor een goede transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Waarom doen we dit?

We hebben ten tijde van SEPA (introductie IBAN) positieve ervaringen opgedaan met de werking van een dergelijk platform in de bankensector. SEPA was een complexe en impactvolle verandering die tot sectorbrede vragen leidde. Het platform gaf de ruimte om deze vragen te kanaliseren en tot antwoorden te komen. Deze ervaring geeft ons vertrouwen dat het platform pensioentransitie gaat helpen met het gezamenlijk laten slagen van de pensioentransitie.

Wie zijn de deelnemers aan het platform pensioentransitie?

Met de deelnemers aan het platform pensioentransitie hebben we een goede vertegenwoordiging uit de sector. Naast DNB en AFM nemen ook de brancheorganisaties uit de sector, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, deel. Verder nemen bestuurders van zes pensioenfondsen deel aan het platform pensioentransitie. Deze zes variëren in omvang qua deelnemers en technische voorziening, soort pensioenfonds (bedrijfstak-, ondernemings-, beroeps- en algemeen pensioenfonds), voorgenomen moment van invaren en wel of niet de pensioenadministratie uitbesteed. Op deze manier zijn we in staat de verschillende bespreekpunten goed te kunnen behandelen. Mocht een specifiek bespreekpunt vragen om inbreng van een specifieke instelling, dan nodigen we deze uit.

Inbrengen van bespreekpunten

Bespreekpunten worden verzameld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Hiervoor is een vast format ontwikkeld. DNB en de AFM stemmen met de brancheorganisaties de definitieve agenda voor het platform af.

Eerste bijeenkomst op 27 juni 2023

De bijeenkomsten van het platform pensioentransitie vinden plaats onder wisselend voorzitterschap van DNB en de AFM. Vanuit DNB treedt Else Bos – directeur Toezicht - op als voorzitter en namens de AFM Jos Heuvelman – bestuurder AFM. De eerste bijeenkomst op 27 juni 2023 is bij AFM en de tweede bijeenkomst vindt plaats bij DNB. De datum voor deze tweede bijeenkomst moet nog bepaald worden. Momenteel is nog geen vast frequentie voor bijeenkomsten van het platform pensioentransitie vastgesteld. De frequentie is onder meer afhankelijk van het aantal bespreekpunten dat wordt ingebracht.

Terugkoppeling resultaten platform pensioentransitie

De brancheorganisaties en/of de toezichthouders koppelen de uitkomsten van het platform pensioentransitie terug aan de sector. Momenteel is nog niet duidelijk hoe deze terugkoppeling wordt vormgegeven.

Samen met de AFM verwachten we dat het platform pensioentransitie ons allemaal gaat helpen om de pensioentransitie tot een succes te maken. 

Wilt u het laatste nieuws van DNB direct in uw mail ontvangen? Dat kan met de DNB nieuwsservice (meld u hier aan).  

De AFM houdt actief toezicht op pensioenfondsen tijdens de transitie. Via het Transitiebulletin blijft u op de hoogte (meld u hier aan).