Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Update toezichtthema duurzaamheidsrisico’s

Nieuwsbericht toezicht

DNB heeft in maart jl. de Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s (hierna: gids) gepubliceerd. De gids geeft aandachtspunten voor het hele beheersingsproces van een financiële instelling (bedrijfsmodel en strategie, governance, risicobeheer en informatievoorziening).  

Gepubliceerd: 10 juli 2023

Medewerkster van pensioenfonds bekijkt update toezichtthema duurzaamheidsrisico’s

Zoals eerder aangekondigd heeft DNB (in april jl.) een uitvraag over duurzaamheidsrisico’s bij een selectie van pensioenfondsen en verzekeraars uitgezet (in de vorm van een self assessment). De uitvraag is grotendeels gebaseerd op de gids. Klik hier voor de uitvraag over duurzaamheid.  

Inmiddels heeft DNB van alle pensioenfondsen de antwoorden ontvangen. In het vierde kwartaal zal DNB de uitkomsten terugkoppelen aan de sector. Het is het streven om volgend jaar de vragen over duurzaamheid op te nemen in de SBA-NFR. In dat geval, verwacht DNB van alle fondsen antwoorden op de vragen over duurzaamheid.  

Verder is DNB op dit moment bezig met het opstellen van een good practice voor klimaattransitieplannen. DNB is voornemens voor einde dit jaar te publiceren. 

Self assessment duurzaamheidsrisico's 2023

213KB PDF
Download Self assessment duurzaamheidsrisico's 2023