Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vernieuwde rapportagevereisten voor verzekeraars

Nieuwsbericht toezicht

Vanaf 31 december 2023 gelden voor SII-verzekeraars aanzienlijk gewijzigde rapportagevereisten. In het eerste kwartaal van 2024 moeten verzekeraars volgens de nieuwe regels (ook wel bekend onder de naam taxonomie 2.8.0) rapporteren over het vierde kwartaal van 2023.

Gepubliceerd: 24 oktober 2023

Amstel en Toorop

Uiterlijk 8 april 2024 moeten verzekeraars over het gehele boekjaar 2023 rapporteren op basis van aangepaste vereisten. Dit is sinds de invoering van Solvency 2 in 2016, de grootste wijziging op het terrein van rapportages. Er is een lang implementatietraject aan voorafgegaan, met veelvuldig contact tussen regelgever de EU, EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), de 27 lokale EU-toezichthouders (waaronder DNB), de verzekeringssector en andere stakeholders.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen betreffen rapportages over ‘grensoverschrijdende activiteiten’, ‘duurzame investeringen’, ‘informatie over schadeproductcategorieën’, ‘informatie over onderschreven cyberrisico’s’ en ‘het uniformering templates (Partieel) Intern Model verzekeraars’. Het betreft overigens niet alleen maar wijzigingen in bestaande of uitbreiding van rapportages, er zijn ook verschillende rapportage onderdelen verdwenen. Uit een inventarisatie onder lokale toezichthouders door EIOPA is gebleken dat enkele rapportages minder bruikbare informatie opleveren dan verwacht, waarop besloten is deze over boekjaar 2023 niet meer uit te vragen. Zie voor aanvullende informatie deze link.

Extra informatie

Alle betrokkenen zijn zich ervan bewust dat het wijzigen van rapportages veel impact heeft bij zowel de rapporterende instellingen (in dit geval de dus de verzekeringssector) als de ontvangers. Vandaar het intensieve overleg met stakeholders, inclusief publieke consultatie, in de voorbereidende fase. Daarom is er door EIOPA ook een uitgebreid proces van vragen en antwoorden opgezet (zie link). Daarnaast is er voor Nederlandse Verzekeraars belangrijke aanvullende informatie beschikbaar over bijvoorbeeld de productcodering voor levensverzekeringen. Deze informatie is beschikbaar via de volgende link.

Ontdek gerelateerde artikelen