Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitkomsten themaonderzoek COVID-19 risicomanagement

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 16 december 2021

Consumenten in de rij

In 2021 heeft DNB een onderzoek uitgevoerd onder kleine en middelgrote schadeverzekeraars naar het risicomanagement tijdens de COVID-19 pandemie.

Aanleiding

De COVID-19 pandemie is een voorbeeld van grootschalige stress, waarop het onmogelijk is om perfect voorbereid te zijn. Tegelijkertijd bestaat de kans dat een - qua impact – soortgelijk (of groter) risico zich in de toekomst opnieuw zal manifesteren. DNB heeft daarom in 2021 een themaonderzoek COVID-19 naar Risicomanagement uitgevoerd. Daarin is onderzocht in hoeverre verzekeringsinstellingen waren voorbereid op een dergelijke gebeurtenis, of het risicomanagement adequaat heeft gewerkt, wat goed en minder goed is verlopen in deze periode en wat hiervan geleerd kan worden.

Uitkomsten

Op basis van de uitvraag concludeert DNB dat kleine en middelgrote schadeverzekeraars deels waren voorbereid op een mogelijke pandemie. De COVID-19 pandemie heeft volgens circa 80% van de respondenten een materiële negatieve impact gehad. Desondanks had slechts 33% voorafgaand aan de COVID-19 uitbraak een pandemiescenario uitgewerkt in de ORSA. De verwachting is dat dit percentage in de nieuwe ORSA’s hoger zal zijn.

Tijdens de pandemie konden verzekeraars terugvallen op bestaande documenten, zoals het business continuity plan (BCP) en de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA). De ORSA verplichting vanuit Solvency II heeft daarmee in positieve zin bijgedragen aan een goede voorbereiding op een onverwachte gebeurtenis, zoals de COVID-19 pandemie.

Daarnaast tonen de uitkomsten van het onderzoek aan dat vrijwel alle verzekeraars van mening zijn dat ze de crisis actief hebben gemanaged en gedurende de COVID-19 pandemie in staat zijn geweest bestaande en nieuwe risico's te monitoren en te beheersen.

De uitkomsten van het themaonderzoek zijn uitgewerkt in de Good Practice Risicomanagement in tijden van stress. Hierin worden per subonderdeel good practices gegeven. Deze good practices zijn weliswaar opgesteld naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, maar zijn bedoeld om in bredere zin een handvat aan verzekeraars te bieden voor risicomanagement tijdens stress.

De volledige Good Practice is bereikbaar via de volgende link.

Ontdek gerelateerde artikelen