Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitstel rapportagetermijn jaarstaten pensioenfondsen wegens Coronavirus

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 26 maart 2020

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse economie en zorgt voor grote operationele uitdagingen. Met oog voor de operationele uitdagingen waar de Corona ontwikkelingen fondsen voor plaatst, geeft DNB voor de rapportage van alle jaarstaten 3 maanden extra tijd, tot 30 september 2020. Hiermee geeft DNB voor pensioenfondsen een vergelijkbare ruimte als die bijvoorbeeld op Europees niveau voor de verzekeringssector is afgesproken.

Maand- en kwartaalstaten, waaronder herstelplannen 

DNB heeft het beeld dat pensioenfondsen de maand- en kwartaalrapportages, waaronder de herstelplannen, binnen de daarvoor gestelde termijnen kunnen indienen

Indien dat voor een pensioenfonds als gevolg van de Corona ontwikkelingen niet mogelijk is, kan DNB ontheffing verlenen van de wettelijke indieningstermijn en tijdelijk uitstel daarvan verlenen. Een verzoek om ontheffing kan via het Digitaal Loket Toezicht worden ingediend. DNB zal hier welwillend mee omgaan.

Pensioenfondsen zijn per e-mail geïnformeerd 

DNB heeft alle pensioenfondsbesturen per e-mail over het voorgaande geïnformeerd. Hieronder is de e-mail aan pensioenfondsenbesturen opgenomen:

Geacht bestuur,

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse economie. Ook voor u zal de uitbraak ongetwijfeld voor grote operationele uitdagingen zorgen. Via onze contacten met individuele fondsen en met de Pensioenfederatie horen we dat er met veel inzet wordt gewerkt om kritische processen onbelemmerd door te laten gaan.

Het is vooral nu van belang dat pensioenfondsen en DNB elkaar goed en snel weten te vinden. We gaan er vanuit dat zorgen over de financiële positie en kritische operationele processen met uw toezichthouders worden gedeeld. Een eventuele doorbreking van de interne normen of een zorgelijke verslechtering van de wettelijke normen meldt u uiteraard onverlet aan ons.

DNB wil, waar het kan, ruimte bieden om de komende periode goed door te komen. Daarbij is het cruciaal dat DNB de benodigde toezichtinformatie blijft krijgen om de situatie goed te beoordelen.

Met oog voor de operationele uitdagingen waar de Corona ontwikkelingen fondsen voor plaatst, geeft DNB voor de rapportage van alle jaarstaten (waaronder de verklaringen van accountant en waarmerkend actuaris) 3 maanden extra tijd, tot 30 september. Hiermee geeft DNB voor pensioenfondsen een vergelijkbare ruimte als die bijvoorbeeld op Europees niveau voor de verzekeringssector is afgesproken.

DNB heeft het beeld dat pensioenfondsen de maand- en kwartaalrapportages binnen de daarvoor gestelde termijnen kunnen indienen. Indien dat voor een pensioenfonds als gevolg van de Corona ontwikkelingen niet mogelijk is, kan DNB op basis van de ‘Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015’ desgevraagd ontheffing verlenen van de gestelde indieningstermijn en tijdelijk uitstel daarvan verlenen. DNB zal hier welwillend mee omgaan.

DNB krijgt terug van pensioenfondsen dat de herstelplannen bij vrij veel pensioenfondsen in vergaande staat van afronding zijn of al bij besturen klaarliggen voor akkoord voor verzending aan DNB. Een aantal pensioenfondsen heeft herstelplannen ook al ingediend. DNB gaat er van uit dat veel pensioenfondsen de actualisatie van het herstelplan ook uiterlijk 31-3-2020 indienen. Indien een pensioenfonds door toedoen van de Corona ontwikkelingen niet tijdig het herstelplan kan indienen, kan DNB op basis van art. 141, lid 1 Pw op verzoek ontheffing verlenen van de wettelijke indieningstermijn en tijdelijk uitstel daarvan verlenen. Ook hier zal DNB welwillend mee omgaan.

Ontheffing voor de wettelijke indieningstermijn van zowel de maand- en kwartaalstaten als de herstelplannen en tijdelijk uitstel daarvan kunt u aanvragen via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Als u ten gevolge van de Corona ontwikkelingen ontheffing aanvraagt, vragen wij u dit aan te geven en toe te lichten bij de onderbouwing van uw ontheffingsverzoek.

Indien u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebt dan kunt u daarmee terecht bij uw toezichthouder.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandsche Bank N.V.

Cindy van Oorschot
Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen

Ontdek gerelateerde artikelen