Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvraag rentebenchmarks en publiek statement AFM/DNB

Gepubliceerd: 01 juli 2021

Autoriteit Financiele Markten Gebouw

DNB en de AFM starten de derde ronde in de monitoring van instellingen over de transitie naar alternatieve rentebenchmarks.

Met de derde halfjaarlijkse uitvraag krijgen DNB en de AFM inzicht in de voortgang van de transitie bij financiële instellingen. Een selectie van banken (die onder direct toezicht van DNB vallen), pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars neemt deel. Alle betrokken instellingen zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Transitie

Op 1 januari 2022 eindigt voor de meeste rentebenchmarks de transitie van Interbank Offered Rates (IBORs) naar alternatieve rentebenchmarks. Enkel USD LIBOR krijgt voor een aantal looptijden verder uitstel tot in ieder geval 1 juli 2023. De aanleiding van de transitie was de manipulatie van diverse rentebenchmarks en de verminderde liquiditeit van sommige onderliggende (ongedekte) markten.

De data van de Q4 2020 uitvraag laten zien dat instellingen weliswaar voortgang maken, maar dat op belangrijke onderdelen nog veel werk moet worden verricht om tijdig over te zijn op alternatieve rentebenchmarks. Zo verwijzen veel contracten nog naar traditionele interbancaire benchmarks en zijn veel contracten niet voorzien van een terugvaloptie.

De vervolg-uitvraag maakt gebruik van een nieuw template. Deze is terug te vinden op Open Boek Toezicht, waar ook meer informatie over de uitvraag is vastgelegd.

Gezamenlijk statement

De AFM en DNB hebben een gezamenlijk statement gepubliceerd met actiepunten voor instellingen en tijdslijnen vanuit andere jurisdicties. De actiepunten luiden dat instellingen:

  • LIBOR en EONIA contracten moeten overzetten naar alternatieve benchmarks;
  • moeten stoppen met het uitgeven van nieuwe LIBOR en EONIA contracten;
  • terugvalopties moeten opnemen in EURIBOR contracten, en;
  • tegenpartijen en klanten tijdig en volledig moeten informeren van contractwijzigingen.

Daarnaast hebben de ECB, de Europese Commissie, ESMA en de EBA een gezamenlijk statement gepubliceerd over de stopzetting van LIBOR.

Ontdek gerelateerde artikelen