Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod op dienstverrichting naar Nederland door derdeland verzekeraars

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 25 augustus 2021

Man die over een landschap uitkijkt met een wereldbol naast zich

Op 17 maart 2021 is wetgeving van kracht geworden die bepaalt dat het levens- en schadeverzekeraars niet meer is toegestaan door middel van dienstverrichting in Nederland het bedrijf van directe verzekeraar uit te oefenen vanuit een vestiging die geen EU-lidstaat is.

Het gaat om de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdeland verzekeraars.

Derdeland verzekeraars die op het moment van het van kracht worden van de wetswijziging grensoverschrijdend in Nederland actief waren én in het register van DNB stonden ingeschreven kunnen gebruik maken van een overgangsregeling. Zij krijgen tot 17 september 2021 de gelegenheid om een afwikkelplan in te dienen bij DNB voor de Nederlandse portefeuille. Dat plan moet door DNB worden goedgekeurd. Het afwikkelplan moet uiterlijk 24 maanden na wetwijziging zijn uitgevoerd. Het is gedurende de overgangstermijn niet toegestaan om in Nederland nieuwe verzekeringsovereenkomsten te sluiten. Een beroep op de overgangsregeling is uitsluitend mogelijk als er uiterlijk 17 september 2021 een door DNB goedgekeurd afwikkelplan is ingediend.

Verzekeraars die door deze wetswijziging worden geraakt en die nog geen goedgekeurd afwikkelplan hebben ingediend worden dringend verzocht uiterlijk 17 september 2021 hieraan alsnog te voldoen. Na deze datum is geen beroep op de overgangsregeling meer mogelijk en moet de Nederlandse verzekeringsportefeuille per direct worden afgewikkeld.

Niet naleving van de voorwaarde van de overgangsregeling betekent bovendien dat de desbetreffende derdeland verzekeraar vanaf 17 september 2021 in overtreding is. DNB is bevoegd om in dergelijke situaties handhavend op te treden.

Meer informatie over de wetswijziging en de overgangsregeling vindt u hier.

Wij verzoeken u het afwikkelplan via het volgende e-mailadres in te dienen: thirdcountryinsurers@dnb.nl

Ontdek gerelateerde artikelen