Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Single Resolution Board (SRB) lanceert nieuwe strategie

Nieuwsbericht Resolutie

De Single Resolution Board (SRB, de Europese Resolutie autoriteit) heeft haar nieuwe strategie, genaamd SRM Vision 2028, gelanceerd. Deze strategie markeert een nieuwe fase voor het Europese Resolution Mechanism (SRM), dat bestaat uit een netwerk van nationale resolutieautoriteiten (NRA’s) en de SRB, het centrale besluitvormingsorgaan voor resolutie binnen de bankenunie. Tot nu toe lag de focus van het SRM voornamelijk op resolutieplanning en een zo goed mogelijke voorbereiding op resolutie. De volgende fase focust zich op operationalisering, crisisparaatheid en het testen van resolutie.

Gepubliceerd: 14 februari 2024

SRM Vision

Strategie SRM Vision 2028

De nieuwe strategie speelt in op een veranderend bankenlandschap en de hedendaagse en de toekomstige risico’s. Met SRM Vision 2028 zullen de SRB en de NRA’s zich meer richten op het operationaliseren van resolutieplannen, het testen van resolutie en het gereed zijn voor een crisis. Elke bank heeft een resolutiestrategie, wat betekent dat er een plan klaarligt voor afwikkeling voor het geval een bank in de problemen komt. Het doel is dat deze resolutiestrategieën juridisch, operationeel en in financieel opzicht gereed zijn en om deze te testen. Zo wordt het bankensysteem nog veerkrachtiger. Daarnaast zijn communicatie, transparantie en de samenwerking met stakeholders vanuit de sector, zowel op Europees als wereldwijd niveau, cruciaal voor het goed functioneren van het resolutieraamwerk. 

De SRM Vision 2028, is tot stand gekomen door verschillende consultaties met interne en externe stakeholders vanuit de gehele Bankenunie, waaronder de verschillende lidstaten, de Europese Commissie en de bankensector zelf.

Waar komen we vandaan?

Tijdens de financiële crisis in 2008 waren overheden in verschillende (Europese) landen gedwongen banken te redden. Ook bleek dat financiële instellingen nauw met elkaar verweven waren en dat er in Europa geen sprake was van eenduidig toezicht. Als reactie op deze crisis werd een centrale Europese aanpak van omvallende banken geïntroduceerd: het Europese resolutieraamwerk. Sinds 2015 hebben de SRB en de NRA’s het resolutieraamwerk vormgegeven, opgebouwd en verankerd in de lidstaten.

Rol van DNB

De Nederlandsche Bank (DNB), als Nederlandse resolutieautoriteit, staat positief tegenover de nieuwe strategie. Het is een gedurfde nieuwe visie die zal bijdragen aan het vertrouwen in een stabiel banksysteem, zowel hier in Nederland als in heel Europa. DNB zal de komende jaren meer de nadruk leggen op het testen en operationeel maken van resolutieplannen.  

De volledige strategie SRM Vision 2028 is te vinden via deze link.

Ontdek gerelateerde artikelen