Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken mei 2024

Sanctiebericht

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 mei 2024 tot en met 31 mei 2024. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake ISIS (Da’esh) en Al Qaida, Venezuela, cyberaanvallen, Oekraïne, Rusland, Syrië en de Democratische Volksrepubliek Korea.

Gepubliceerd: 03 juni 2024

Haven Rotterdam

ISIS (Da’esh) en Al Qaida

Op 3 mei jl. is het sanctieregime gewijzigd tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Venezuela

Op 13 mei jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Cyberaanvallen

Op 17 mei jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Oekraïne

Op 14 mei jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit.

Daarnaast is op 17 en 21 mei jl. het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier en hier voor de verordeningen en hier en hier voor de besluiten.

Tevens is op 27 mei jl. het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Tot slot is op 31 mei jl. het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en aan gewapende groepen en entiteiten in het Midden-Oosten en het Rode Zeegebied. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit. 

Rusland

Op 27 mei jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Rusland. Klik hier voor de verordening, hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Syrië

Op 27 mei jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië. Klik hier voor de verordening, hier voor de uitvoeringsverordening en hier en  hier voor de besluiten.

Democratische Volksrepubliek Korea

Op 31 mei jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Wat instellingen onder DNB-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat instellingen onder AFM-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Ontdek gerelateerde artikelen