Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Good Practice Datakwaliteit gepubliceerd

DNB heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de prudentiële rapportages in veel gevallen verbeterd moet worden. Daarom heeft DNB good practices inzake datakwaliteit gepubliceerd.

Gepubliceerd: 01 juli 2024

Close up van een vrouw die data rapportage bekijkt

Door DNB is in 2023 vastgesteld dat de kwaliteit van de prudentiële rapportages door beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen verschilt en dat de kwaliteit in veel gevallen verbeterd moet worden. Daarom is het wenselijk dat DNB good practices opstelt waarmee de sector handvatten krijgt toegereikt waarmee de kwaliteit van de rapportages wordt verbeterd.

De eerste versie van de good practices is van 25 oktober 2023 tot en met 13 december 2023 geconsulteerd. DNB dankt de brancheverenigingen (DUFAS, ATP en VV&A) die gereageerd hebben op de consultatie.

De good practices ‘Handreiking prudentiële rapportages voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s’ (hierna: good practices) hebben als doel een overzicht te geven van goede praktijken omtrent prudentiële rapportages (FINREP en IFREP). Hiermee tracht DNB handvatten te geven die instellingen helpen aanvullende maatregelen te nemen die de kwaliteit van hun prudentiële rapportages waarborgen. Kwalitatief hoogwaardige rapportages helpen DNB om haar taak als toezichthouder effectief en efficiënt uit te voeren en om prudentiële problemen te voorkomen.

DNB verwacht dat instellingen nagaan of de good practices aanleiding zijn op haar processen en procedures op orde te brengen. De good practices zijn hier te vinden.

Ontdek gerelateerde artikelen