Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Melding gekwalificeerde deelneming (belang van minimaal 10 procent)

Beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s hebben de verplichting om jaarlijks opgave te doen aan DNB van de houders van een gekwalificeerde deelneming en dienen ook opgave te doen aan DNB wanneer een houder van een gekwalificeerde deelneming het belang vergroot of verkleint.

Gepubliceerd: 27 juni 2024

Salarisonderhandeling met werknemer.

Dit betreft een herhaling van een eerder nieuwsbericht.

Beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s hebben de verplichting om jaarlijks in de maand juli opgave te doen aan DNB van de houders van een gekwalificeerde deelneming in haar instelling, voor zover die bij haar bekend zijn. Deze verplichting is opgenomen in artikel 3:103, derde lid van de Wft. DNB roept beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s op om deze verplichting na te leven. Via uw organisatiegegevens op MijnDNB kunt u daartoe onder ‘Documenten’ een organogram indienen.

Op grond van lid twee van artikel 3:103 van de Wft hebben beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s onder omstandigheden ook de verplichting om opgave te doen aan DNB wanneer een houder van een gekwalificeerde deelneming haar deelneming vergroot of wanneer deze wordt verkleind. DNB verwacht ook dat deze verplichting door beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s wordt nageleefd. Deze melding kan worden verstuurd aan natin-bobi@dnb.nl of aan de betreffende toezichthouder van de beleggingsonderneming of beheerder van icbe’s.

Ontdek gerelateerde artikelen