Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Resultaten onderzoek datakwaliteit

DNB heeft in het eerste kwartaal van 2024 bij een aantal instellingen onderzoek gedaan naar datakwaliteit, met een focus op de prudentiële rapportages. In dit nieuwsartikel gaat DNB in algemene zin op de uitkomsten van het onderzoek.

Gepubliceerd: 01 juli 2024

Een groep mensen overlegt over een aantal statistieken op papier.

In het eerste kwartaal van 2024 heeft DNB bij zes beleggingsondernemingen een onderzoek gedaan naar datakwaliteit, met een focus op de prudentiële rapportages. Dit in navolging van het onderzoek dat DNB in 2022 bij een aantal instellingen heeft gedaan. Helaas bleek uit het onderzoek van 2024 wederom dat er op het gebied van datakwaliteit nog veel te verbeteren valt onder de beleggingsondernemingen. Voorbeelden van waargenomen tekortkomingen zijn:

  • het ontbreken van datakwaliteit en de kwaliteit van toezichtrapportages als één van de aandachtsgebieden van risicomanagement;
  • datakwaliteit en de kwaliteit van toezichtrapportages zijn niet inbegrepen in de (interne) auditplannen om te worden beoordeeld;
  • Het ontbreken van vastgelegde eisen aan de kwaliteit van de data en de prudentiële rapportages, en van de diensten in de gevallen dat werkzaamheden op het gebied van data (verwerking) zijn uitbesteed;
  • Het ontbreken van brede kennis binnen de organisatie over (het proces met betrekking tot) het opstellen van correcte toezichtrapportages (key person risk, ontbreken van proces-beschrijvingen, ontbreken van continuiteitsplannen); en
  • Het ontbreken van adequate controles in geval van manuele invoer van data m.b.t. toezichtrapportages;

De instellingen die aan het onderzoek van 2024 hebben meegedaan, ontvangen een individuele terugkoppeling via hun toezichthouder.

DNB constateert dat de resultaten van dit onderzoek eens te meer het belang van het opvolgen van de good practices datakwaliteit aangeeft.

Ontdek gerelateerde artikelen