Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Vijfde bijeenkomst Platform pensioentransitie: transitie dc naar dc en onduidelijkheden eisen FPR en gebruik shoprecht

Nieuwsbericht toezicht

Op 25 juni 2024 werd de vijfde bijeenkomst van het Platform pensioentransitie gehouden bij de AFM. Er waren twee door de brancheorganisaties ingebrachte bespreekpunten: de transitie van een DC-regeling naar een DC-regeling en onduidelijke eisen aan de flexibele premieregeling en het gebruik van shoprecht. Daarnaast is gesproken over actualiteiten, de voortgang en focus van invaarmeldingen en partiële beoordelingen en de opvolging van bespreekpunten van vorige Platforms. Hieronder vindt u een link naar het verslag.

Gepubliceerd: 09 juli 2024

Technisch overleg

Wat is het Platform pensioentransitie?

Het Platform pensioentransitie is een periodiek overleg tussen de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, zes geselecteerde pensioenuitvoerders, AFM en DNB. Het doel van het platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede aandachtspunten en dilemma’s in de pensioentransitie. Naast de genoemde casussen worden hiertoe ook actualiteiten uitgewisseld.

Hoe worden de onderwerpen gekozen?

De onderwerpen worden in een open en constructieve dialoog besproken en leiden tot concrete opvolging. Op deze manier draagt het platform bij aan het realiseren van een succesvolle transitie naar het nieuwe stelsel. Doordat de brancheorganisaties de onderwerpen in overleg met de leden opstellen, kunnen ook uitvoerders die niet direct bij het platform betrokken zijn onderwerpen aandragen.

Een volgend platform wordt na de zomer gepland bij DNB.