Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitkomsten datacontrole onderzoek pensioeninstellingen

Nieuwsbericht toezicht

Onlangs hebben wij een datacontrole onderzoek uitgevoerd. Graag delen we een aantal conclusies uit dat onderzoek.  

Gepubliceerd: 25 januari 2024

Man bekijkt binnengekomen data op beeldschermen.

Aanleiding onderzoek

Jaarlijks vullen pensioeninstellingen de SBA NFR - Integriteitstoezicht vragenlijst (IRAP) in. Deze uitvraag is voor DNB een belangrijke informatiebron om de integriteitsrisico’s binnen instellingen te identificeren en de beheersmaatregelen en potentiële thema’s in beeld te brengen. De kwaliteit van de door pensioeninstellingen aangeleverde data is hiervoor van groot belang. Daarom heeft DNB in het vierde kwartaal van 2023 een datacontrole onderzoek uitgevoerd bij een aantal pensioeninstellingen.

Uitkomsten

Veel pensioenfondsen hebben hun sanctiescreening uitbesteed. Op basis van de IRAP en de datacontroles constateren we dat pensioeninstellingen niet altijd controles uitvoeren om te beoordelen of bij de uitbestedingspartner alle relaties wel worden gescreend tegen de meest recente sanctielijsten. In de praktijk kan het daarom voorkomen dat relaties geen hit opleveren waar dat wel zou moeten. Een pensioeninstelling blijft verantwoordelijk voor een goede en volledige screening, ook als het is uitbesteed.

Uit de datacontrole bleek ook dat vragen onbedoeld op verschillende manieren werden beantwoord. De vragen over opleidingen en nevenfuncties leidden bijvoorbeeld tot diverse interpretaties en antwoorden. DNB zal de vragen die onduidelijkheid opleverden aanpassen in de IRAP voor 2024.