Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvraag geconsolideerde situatie

DNB houdt in sommige gevallen prudentieel toezicht op de geconsolideerde situatie van beleggingsondernemingen. Daarom ontvangen moederbeleggingsondernemingen en beleggingsholdings deze zomer een uitvraag naar de beheersing van een aantal risico’s.

Gepubliceerd: 27 juni 2024

Collega’s bespreken in een bestuurskamer

DNB houdt in sommige gevallen prudentieel toezicht op de geconsolideerde situatie van beleggingsondernemingen. Om invulling te geven aan deze taak zal deze zomer een vragenlijst worden verstuurd aan moederbeleggingsondernemingen en beleggingsholdings (zowel geconsolideerd toezicht op basis van normale consolidatie, artikel 7 van de IFR, als toepassing van het groepskapitaalcriterium, artikel 8 van de IFR) met betrekking tot de beheersing van een aantal risico’s. Deze vragenlijst is gebaseerd op de door de EBA en ESMA gepubliceerde SREP richtsnoeren voor beleggingsondernemingen. Voor een deel is deze vergelijkbaar met eerdere door DNB of de AFM verstuurde SREP vragenlijsten. De risicobeheersing van de geconsolideerde situatie kan afwijken van de beleggingsonderneming. Daarom wordt dit separaat in kaart gebracht. De indieningstermijn houdt rekening met de zomerperiode en de omvang van de vragenlijst.

Ontdek gerelateerde artikelen