Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB als proeftuin voor de circulaire economie

In deze Week van de Circulariteit staan we stil bij het tweede leven van de satelliet. Als onderdeel van de renovatie van het DNB-kantoor wordt de ronde toren ontmanteld en krijgt een sociaal-maatschappelijke bestemming.

De ronde toren wordt gedemonteerd

Door efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte in het hoofdgebouw is de ronde toren niet meer nodig en wordt vervangen door een publiek toegankelijke binnentuin.

Duurzaam

De satelliet wordt zorgvuldig ontmanteld en onderdelen daarvan worden hergebruikt en krijgen een sociaal-maatschappelijke bestemming. Omdat DNB iets tastbaars terug wil geven aan de stad Amsterdam. De renovatie sluit aan bij een kernbegrip in onze missie, duurzaamheid. We willen in ons werk bijdragen aan duurzame welvaart, maar uiteraard ook in de manier waarop we ons kantoor klaar willen maken voor de toekomst. Met de renovatie van ons kantoor leveren we zichtbaar een bijdrage aan onze duurzaamheidsambitie door circulair te bouwen.

Circulariteit

DNB wil het denken rondom circulariteit stimuleren door als instituut een terrein te verkennen dat nog niet helemaal is geplaveid. We hebben een prachtig pand dat zich uitstekend leent als proeftuin. Bij de bouw van de satelliet is destijds gekozen voor een modulaire manier van bouwen. Dat maakt het nu mogelijk om onze renovatie op een circulaire manier aan te pakken en zo een aanzienlijke CO2-reductie te realiseren.

Circulariteit wordt maximaal toegepast in materiaalgebruik, contracten en werkwijze. Zo worden de materialen met een elektrische boot afgevoerd naar een opslag in Amsterdam-Noord waar de materialen worden klaargemaakt voor hergebruik.

Bouwen aan onze toekomst

Hoe zorg je ervoor dat iets wat een bestaande waarde heeft een nieuwe, toegevoegde waarde krijgt? Zodat niet alleen de materiële waarde behouden blijft, maar ook waarde wordt toegevoegd aan de samenleving. In financiële zin én in de zin van maatschappelijke betekenis.

Bouwen aan onze toekomst betekent dat we iets demonteren en onderdelen hergebruiken voor een sociaal-maatschappelijke bestemming. Door de samenwerking met partners New Horizon en RE:BORN willen we een impuls geven aan de circulaire economie.

Film en meer informatie

Kijk dit filmpje over DNB en circulair bouwen.

Kijk hier voor meer informatie over de ontmanteling van de ronde toren.

Fotografie: Mike Bink fotografie.