Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De inprijzing van klimaatrisico’s op financiële markten

Analyses

Gepubliceerd: 22 december 2022

De gevolgen van klimaatverandering zijn in toenemende mate voelbaar in onze economie en ons financiële systeem. Schadeverzekeraars rapporteren oplopende klimaatgerelateerde schade, terwijl het evident is dat bedrijfstakken die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en/of klimaatbeleid door overheden een forse transitie moeten doormaken.

De bewustwording door marktpartijen van deze kwetsbaarheden in de economie zou zich moeten vertalen in prijsaanpassingen op financiële markten, bijvoorbeeld doordat bedrijven met niet-duurzame bedrijfsmodellen geconfronteerd worden met een verslechterde toegang tot de kapitaalmarkt. Daarentegen zouden bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen naar verwachting juist kunnen rekenen op verhoogde interesse van investeerders en zodoende goedkoper financiering kunnen aantrekken. De Bank for International Settlements (BIS) heeft in september 2022 in samenwerking met DNB verschillende experts (waaronder academici, marktpartijen en centrale bankiers) bij elkaar gebracht om inzichten uit te wisselen over de mate waarin klimaatrisico’s worden ingeprijsd op financiële markten. In deze DNB Analyse geven we een overzicht van (academisch) onderzoek naar de inprijzing van klimaatrisico’s op financiële markten en delen we inzichten op basis van eigen onderzoek. Op basis hiervan doen we aanbevelingen om de inprijzing van klimaatrisico’s te bevorderen.

De inprijzing van klimaatrisico’s op financiële markten

171KB PDF
Download De inprijzing van klimaatrisico’s op financiële markten

Ontdek gerelateerde artikelen