Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Financiering voor de verduurzaming van de woningvoorraad

Analyses

De gebouwde omgeving was in 2020 verantwoordelijk voor 13 procent (21,6 Mton) van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen. In het nationale Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken om de uitstoot voor 2030 terug te brengen tot 15,3 Mton. Dit reductiedoel zal verhoogd moeten worden om aan de Europese aangescherpte doelen te kunnen voldoen (55% in 2030). Terwijl de reductiedoelstellingen dus ambitieuzer worden, komt Nederland volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (KEV 2021) met vastgesteld en voorgenomen beleid uit op 18,9 Mton in 2030. De nieuwe plannen uit het Coalitieakkoord zijn daarin nog niet meegenomen; deze zouden nog eens 7 Mton extra reductie moeten opleveren.

DNB Analyse - Financiering Verduurzaming Woningmarkt

852KB PDF
Download DNB Analyse - Financiering Verduurzaming Woningmarkt

Ontdek gerelateerde artikelen