Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Naar een duurzamere balans voor banken

Analyses

Gepubliceerd: 22 december 2022

De bedrijven in CO2-intensieve sectoren waaraan banken krediet verlenen, schakelen te langzaam om naar duurzame alternatieven om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Hierdoor nemen de transitierisico’s in de kredietportefeuilles van Nederlandse banken de komende jaren fors toe.

In deze DNB Analyse brengen we in kaart in welke mate bedrijven in de kredietportefeuille van banken afwijken van het benodigde transitiepad om de klimaatdoelen van Parijs te halen. We constateren dat de omschakeling van de productie van auto’s met een verbrandingsmotor naar elektrische auto’s te langzaam gaat. Ook de omschakeling van energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen gaat nog te traag. Daarnaast neemt de oliewinning door bedrijven in de kredietportefeuille van Nederlandse banken de komende jaren juist toe, terwijl een afname noodzakelijk is. Alleen de bedrijven actief in de gaswinning passen zich sneller aan dan het transitiescenario voorschrijft.

Naar een duurzamere balans voor banken

1,2MB PDF
Download Naar een duurzamere balans voor banken

Ontdek gerelateerde artikelen