Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Werkenden zonder pensioenopbouw

Volume 20 - 03
Occasional Studies

Gepubliceerd: 25 augustus 2022

Een substantieel deel van de Nederlandse werknemers en zelfstandigen bouwt geen tweede pijlerpensioen op. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit vier pijlers. De eerste pijler, de AOW, is met name bedoeld om armoede na pensionering te voorkomen. De tweede pijler biedt een inkomensvoorziening na pensionering die gerelateerd is aan het inkomen gedurende het werkzame leven. De derde en vierde pijler bieden ruimte voor vrijwillig sparen voor het pensioen.

Werkenden zonder pensioenopbouw

615KB PDF
Download Werkenden zonder pensioenopbouw

Ontdek gerelateerde artikelen