Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Filters
Actieve filters

17 resultaten

Toezicht
Toezichtlabel Wet- en regelgeving

DNB heeft Wft-curator benoemd bij en vergunning ingetrokken van levensverzekeraar Conservatrix

Op 8 december 2020 heeft DNB besloten de vergunning van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering ‘Conservatrix’ N.V. (Conservatrix) in te trekken, omdat vast is komen te staan dat Conservatrix niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn het tekort aan eigen vermogen heeft kunnen herstellen. Op diezelfde dag heeft DNB een faillissementsrekest en een advies over de uitvoering van het faillissement van Conservatrix ingediend bij de rechtbank Amsterdam. De rechtbank Amsterdam heeft dezelfde dag het faillissement uitgesproken.

Lees meer over DNB heeft Wft-curator benoemd bij en vergunning ingetrokken van levensverzekeraar Conservatrix

Curatelebesluit - 14 September 2020

386KB PDF
Download

Wijzigingsbesluit - 9 November 2020

286KB PDF
Download

Intrekkingsbesluit - 8 December 2020

289KB PDF
Download
Toezicht
Toezichtlabel Q&A

Overzicht sector nieuwsbrieven uit 2020

 • Aanbieders cryptodiensten
 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen

Via het archief kunt u de nieuwsbrieven uit 2020 terugvinden. Vanaf 2021 publiceert DNB geen volledige nieuwsbrieven meer op de website. De losse artikelen uit de nieuwsbrieven zijn allen terug te vinden op onze website onder ‘nieuws toezicht’.

Lees meer over Overzicht sector nieuwsbrieven uit 2020
Toezicht
Toezichtlabel Consultatie

[Afgesloten] Consultatie Regeling beheerst beloningsbeleid

 • Verzekeraars

In de concept Regeling beheerst beloningsbeleid 2017 (Rbb 2017) heeft DNB nadere regels gesteld op het gebied van beloningsbeleid. Naar aanleiding van de implementatie van de Vijfde Europese kapitaaleisen richtlijn (CRD V) wordt de Rbb gewijzigd. Afgelopen tijd heeft DNB de wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de Regeling. Nu worden belangstellenden uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Lees meer over [Afgesloten] Consultatie Regeling beheerst beloningsbeleid
Toezicht
Toezichtlabel Consultatie

[Afgesloten] Q&A en Good practices over de rol van uitgestelde belastingen (DTA, DTL en LAC DT) in Solvency II

 • Verzekeraars

Vraag:

Hoe waardeert een verzekeraar uitgestelde belastingen (DTA en DTL) op de balans en hoe bepaalt een verzekeraar het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT)?

Lees meer over [Afgesloten] Q&A en Good practices over de rol van uitgestelde belastingen (DTA, DTL en LAC DT) in Solvency II
Toezicht
Toezichtlabel Consultatie

[Afgesloten] Consultatie van de Q&A Klantreis zonder obstakels inzake betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten via derde partijen

 • Banken
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Verzekeraars

DNB start op 9 augustus 2019 met de publieke consultatie van de Q&A Klantreis zonder obstakels inzake betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten via derde partijen. Deze consultatie loopt tot en met 20 september 2019. De consultatieversie, evenals de bijlage, is te vinden onderaan deze pagina.

Lees meer over [Afgesloten] Consultatie van de Q&A Klantreis zonder obstakels inzake betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten via derde partijen
Toezicht
Toezichtlabel Consultatie

[Afgesloten] Consultatie Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019

 • Banken
 • Beleggingsondernemingen
 • Clearinginstellingen

DNB start op 18 juni met de publieke consultatie van de Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019 (hierna Rsb-2019). De consultatie loopt tot en met 31 juli 2019. De consultatieversie is te vinden onderaan deze pagina.

Lees meer over [Afgesloten] Consultatie Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019
Toezicht
Toezichtlabel Consultatie

[Afgesloten] Consultatie wijziging Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019

 • Banken

DNB start op 23 maart 2020 met de publieke consultatie van een wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019 (hierna Rsb-2019). De consultatie loopt tot en met 6 april 2020. De consultatieversie is te vinden onderaan deze pagina.

Lees meer over [Afgesloten] Consultatie wijziging Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019
Toezicht
Toezichtlabel Consultatie

[Afgesloten] Consultatie concept-handhavingsbeleid van de AFM en DNB

 • Aanbieders cryptodiensten
 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) bieden gezamenlijk een concept-handhavingsbeleid ter consultatie aan. Hiermee wordt het vigerende handhavingsbeleid geactualiseerd. Graag ontvangen de toezichthouders uw reactie op dit document. De consultatie loopt tot en met 2 maart 2020.

Lees meer over [Afgesloten] Consultatie concept-handhavingsbeleid van de AFM en DNB
Toezicht
Toezichtlabel Consultatie

[Afgesloten] Consultatie Good Practice ‘Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management’

 • Banken

DNB biedt de Good Practice ‘Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management’ ter consultatie aan. Graag horen we uw reactie op de redelijkheid, de effectiviteit en de wenselijkheid van dit document. De consultatie loopt tot 14 februari 2020.

Lees meer over [Afgesloten] Consultatie Good Practice ‘Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management’