Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 25 juni 2019

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB biedt de conceptbeleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid aan ter consultatie. U kunt tot 18 augustus reageren.

Belangstellenden worden uitgenodigd om hun reactie op deze concept beleidsregel aan DNB kenbaar te maken via infotrust@dnb.nl onder vermelding van ‘reactie consultatie beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid’ in het onderwerp.

DNB zal na verwerking van de reacties een definitieve versie van de beleidsregel publiceren. Daarbij ligt het in de rede om op een later tijdstip na evaluatie van de nu onder consultatie zijnde beleidsregel ook een beleidsregel “Maatschappelijke Betamelijkheid” te consulteren voor instellingen die onder de Wet op het financieel toezicht vallen. DNB zal de ontvangen reacties mede gebruiken om te beoordelen in hoeverre de voorliggende beleidsregel redelijk, effectief en wenselijk is. Daarom worden ook andere partijen dan direct betrokkenen uitgenodigd om op deze beleidsregel voor trustkantoren te reageren.

Consultatie beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid(link)