Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie Good practices fiscale integriteitsrisico’s trustkantoren

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 07 februari 2019

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Voor deze good practices heeft DNB gebruik gemaakt van de belangrijkste bevindingen van het in 2017 uitgevoerde thema-onderzoek ‘Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit’. De good practices leveren zodoende voorbeelden hoe uw trustkantoor fiscale integriteitsrisico’s kan identificeren in uw cliëntenportefeuille en hoe zich dit verhoudt tot uw Integrity risk appetite. Daarnaast laten de good practices praktische voorbeelden zien van onderzoek naar individuele cliënten met verhoogde risico’s en hun transacties.

DNB legt deze good practices nu ter consultatie voor. Hoofdvraag is of deze good practices voldoende duidelijk zijn en daadwerkelijk handvatten bieden om aan de wettelijke eisen voor het beheersen van (fiscale) integriteitsrisico’s te voldoen.

Consultatieperiode

DNB nodigt niet alleen trustkantoren uit voor deze consultatie, maar ook adviseurs en dienstverleners die trustkantoren ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke eisen op dit terrein. U kunt tot en met 1 april 2019 reageren op de consultatieversie van de good practices. Dit kan schriftelijk of per email aan de onderstaande betrokken toezichthouders.

Round table

DNB zal aanvullend op 20 maart 2019 (13:30 – 17:30) een round table organiseren voor bestuurders of dagelijks beleidsbepalers van trustkantoren. Bent u een bestuurder of dagelijks beleidsbepaler van een trustkantoor en geïnteresseerd in het geven van mondelinge feedback? Dan kunt u zich tot en met 4 maart 2019 inschrijven voor deze round table. Op basis van de inschrijvingen zal DNB een aantal kantoren uitnodigen voor deze round table.

Vragen en contact

Mocht u naar aanleiding van deze good practices vragen hebben over de inhoud van of over de mogelijkheid tot schriftelijke reactie op deze good practices dan kunt u contact opnemen met de betrokken toezichthouders van de afdeling Expertisecentrum Integriteitsstrategie:

Selei Oriakheil, email: S.Oriakheil@dnb.nl
Infotrust, email: infotrust@dnb.nl

Verwerking consultatiereacties

Na sluiting van de consultatieperiode zal DNB de commentaren van de stakeholders verwerken in een definitieve versie van de good practices, ook zullen de commentaren van de round table mee worden genomen. De definitieve versie van de good practices zal vervolgens gepubliceerd worden op de DNB-website.