Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie Regeling risicoweging hypothecaire leningen

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 15 oktober 2019

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB start op 15 oktober met de publieke consultatie van de Regeling tot wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR in verband met de introductie van een minimumvloer voor de risicoweging van leningen aan particulieren gedekt met hypotheken op onroerend goed in Nederland (hierna: Regeling risicoweging hypothecaire leningen). De consultatie loopt tot en met 25 november 2019. De consultatieversie is te vinden onderaan deze pagina.

In de Regeling risicoweging hypothecaire leningen legt DNB vast dat zij een minimumvloer oplegt aan de risicoweging van de hypothecaire leningportefeuilles van banken die interne modellen gebruiken, en geeft DNB aan op welke wijze deze minimumvloer dient te worden berekend. Omdat DNB hiermee invulling geeft aan een van de opties en discreties die voortvloeien uit de Richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) en de Verordening Kapitaalvereisten (CRR), te weten artikel 458 van de CRR, wordt de Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019 hiertoe aangepast.

De belangrijkste aanleiding voor het opleggen van deze maatregel is de constatering dat de risicogewichten die banken op dit moment op basis van hun interne modellen voor hun hypothecaire leningen hanteren het toegenomen systeemrisico in de huizenmarkt onvoldoende weerspiegelen. De maatregel heeft tot doel de weerbaarheid van banken tegen een eventuele huizenmarktcorrectie te versterken. De maatregel wordt nader toegelicht in het Overzicht Financiële Stabiliteit Najaar 2019.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunt u aan DNB sturen via consultatie@dnb.nl, onder vermelding van ‘Reactie consultatie Regeling risicoweging hypothecaire leningen’. De deadline voor het insturen van reacties is 25 november 2019.

DNB zal na verwerking van de reacties een algemeen feedback statement publiceren. Tenzij u bij uw reactie anders aangeeft, wordt ervan uitgegaan dat er geen bezwaar is tegen het geanonimiseerd publiceren van consultatiereacties. De definitieve versie van de Regeling zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Consultatieversie Regeling risicoweging hypothecaire leningen