Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie Good Practice ‘Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management’

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 27 november 2019

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB biedt de Good Practice ‘Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management’ ter consultatie aan. Graag horen we uw reactie op de redelijkheid, de effectiviteit en de wenselijkheid van dit document. De consultatie loopt tot 14 februari 2020.

In de Good Practice ‘Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management’ legt DNB uit hoe invulling kan worden gegeven aan de integratie van klimaatgerelateerde risico’s in de governance, het risicomanagement en disclosure van banken.

In de consultatie is een Q&A opgenomen met DNB’s interpretatie van bestaande wetgeving met betrekking tot de behandeling van klimaatgerelateerde risico’s.

Waarom deze Good Practice?

Banken kunnen kwetsbaar zijn voor de fysieke gevolgen van veranderend weer (fysieke risico’s) en voor de gevolgen van een overgang naar een klimaatneutrale economie (transitierisico’s). Gelet op de potentiële impact van klimaatgerelateerde risico’s op de balans van banken, verwacht DNB dat banken klimaatgerelateerde risico’s meenemen in hun risicobeheersing, onder andere door de invloed van deze risico’s op hun risicoprofiel in kaart te brengen.

We horen graag van banken in hoeverre deze Good Practice redelijk, effectief en wenselijk is. Een overzicht van de reacties publiceren we naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 op Open Boek Toezicht. Als u niet wilt dat uw reactie opgenomen wordt in dit overzicht van de reacties – het feedback statement – geeft u dat dan expliciet aan bij uw reactie. De definitieve versie van deze Good Practice publiceren we vervolgens ook op Open Boek Toezicht.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunt u sturen aan DNB, via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie Good Practice ‘Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management’. Wilt u niet dat uw reactie gepubliceerd wordt, vermeld u dat dan expliciet in uw mail.

De deadline voor het insturen van reacties is 14 februari 2020.

Consultation document - Good Practice 'Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management'

Ontdek gerelateerde artikelen