Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie Good Practice en Q&A over het integreren van klimaatgerelateerde en milieurisico’s in het risicomanagement van beleggingsondernemingen, beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten en beleggingsinstellingen

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 16 juli 2021

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Klimaatgerelateerde en milieurisico’s kunnen een materiële financiële impact hebben op de soliditeit en de reputatie van Nederlandse beleggingsondernemingen, beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en beheerders van beleggingsinstellingen (hierna gezamenlijk bobi’s). Om deze risico’s goed te kunnen beheersen, heeft DNB een Good Practice opgesteld met handvatten voor de integratie van klimaatgerelateerde en milieurisico’s in de strategie, de governance, het risicomanagement en de informatieverschaffing van bobi’s. In een Q&A heeft DNB haar interpretatie gegeven van de wijze waarop bestaande wet- en regelgeving van toepassing is op het beheersen van klimaatgerelateerde en milieurisico’s door bobi’s.

Aanleiding

Bobi’s kunnen kwetsbaar zijn voor de fysieke gevolgen van veranderend klimaat en milieuaantasting (fysieke risico’s) en voor de gevolgen van een overgang naar een klimaatneutrale en milieuvriendelijkere economie (transitierisico’s). Gezien de potentiële impact van deze klimaatgerelateerde en milieurisico’s verwacht DNB dat bobi’s de invloed hiervan op hun risicoprofiel analyseren en beschrijven. Indien er sprake is van een materieel risico verwacht DNB dat bobi’s deze risico’s – zoals elk ander conventioneel risico – beheersen.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie Good Practice en Q&A over het integreren van klimaatgerelateerde en milieurisico’s in het risicomanagement van beleggingsondernemingen, beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten en beleggingsinstellingen’. De deadline voor het insturen van reacties is 10 september 2021.

Vervolg

Na verwerking van de ontvangen informatie en de consultatiereacties is DNB voornemens in oktober 2021 een definitieve versie van de Good Practice en Q&A te publiceren.

Gerelateerde wet- en regelgeving

Zie paragraaf 2 van het document:

  • IFD artikelen 24 t/m 29.
  • AIFMD artikel 15 en AIFM Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 231/2013 (artikelen 38 t/m 56).
  • ICBE-Richtlijn (artikel 51) en ICBE-Uitvoeringsrichtlijn 2010/43 (artikelen 38 t/m 43).
  • Artikel 3:17 Wft en de uitwerking hiervan in het Besluit Prudentiële Regels Wft (Bpr).