Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB consulteert regeling voor beheerders die beleggingsdiensten verlenen

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 16 juli 2021

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

In deze toezichthouderregeling verduidelijkt DNB de kapitaaleisen die voortvloeien uit de Investment Firm Regulation (IFR) voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die tevens beleggingsdiensten verlenen. U kunt reageren tot en met 30 augustus.

Op grond van de Wft dienen de beheerders van een beleggingsinstelling en de beheerders van een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) die beleggingsdiensten verlenen op dit moment in belangrijke mate aan dezelfde prudentiële vereisten te voldoen als beleggingsondernemingen. Deze prudentiële gelijkschakeling is bestendigd met de inwerkingtreding van de IFR/IFD. Dit komt tot uitdrukking in de schakelbepaling van artikel 1:19, tweede lid, van de Wft en artikel 59, negende lid, Bpr. Het tiende lid van artikel 59 Bpr geeft DNB de bevoegdheid om middels een toezichthouderregeling de kapitaaleisen die voortvloeien uit de IFR te vertalen naar de praktijk voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die tevens beleggingsdiensten verlenen. In de bijgaande consultatieversie van de ‘Regeling specifieke bepalingen IFR en IFD’ geeft DNB hier invulling aan.

Hoofdstuk 3 van de regeling is gereserveerd voor een nadere specificering van opties en discreties die DNB uitoefent onder de IFR en IFD. Dit hoofdstuk zal op een later moment worden geconsulteerd.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Regeling specifieke bepalingen IFR en IFD’. De deadline voor het insturen van reacties is uiterlijk 30 augustus 2021.