Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

[Afgesloten] DNB consulteert good practice ESG-risicobeheer

Gepubliceerd: 28 februari 2022

Risico’s op het gebied van ESG (environmental, social, governance) zijn materieel gestegen. Financiële risico’s nemen toe door onder andere klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Ook veranderen deelnemersvoorkeuren in snel tempo en komt er steeds meer wetgeving op de pensioenfondsen af. Het is belangrijk dat pensioenfondsen met deze risico’s aan de slag gaan.

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om risico’s die verband houden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen te integreren in het risicobeheer. Om de sector te helpen invulling te geven aan het risicobeheer van ESG-risico’s en deze beter te verankeren, heeft DNB de good practice opgesteld. Deze delen we nu ter consultatie met de sector.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie good practice ESG-risicobeheer’. De deadline voor het insturen van reacties is 15 april 2022. De binnengekomen consultatiereacties worden gepubliceerd op de website van DNB onder vermelding van naam en/of organisatie of, indien de respondent dit aangeeft, geanonimiseerd.

Vervolg

Na verwerking van de consultatiereacties zal DNB een definitieve versie van de good practice publiceren.

Ontdek gerelateerde artikelen