Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie verlenging regeling risicoweging hypothecaire leningen 2022

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 08 juli 2022

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB start op 8 juli met de publieke consultatie van de regeling tot wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR in verband met de verlenging van een minimumvloer voor de risicoweging van leningen aan particulieren gedekt met hypotheken op onroerend goed in Nederland. De consultatie loopt tot en met 5 augustus 2022. De consultatieversie is te vinden onderaan deze pagina.

Op 21 oktober 2021 is de door DNB vastgestelde Regeling risicoweging hypothecaire leningen 2022 gepubliceerd in de Staatscourant, welke vervolgens op 1 januari 2022 in werking is getreden. Met deze regeling heeft DNB een minimumvloer bepaald voorde risicoweging van de hypothecaire leningenportefeuilles van banken die interne modellen gebruiken. Daarmee heeft DNB gebruik gemaakt van haar bevoegdheid op basis van artikel 458 van de verordening kapitaalvereisten. De huidige regeling is tot 1 december 2022 van kracht. In het licht van de aanhoudende oververhitting op de Nederlandse woningmarkt en het toenemende systeemrisico dat de oververhitting vormt, en in overweging nemende dat de risicogewichten die banken op basis van hun interne modellen voor hun hypothecaire leningen hanteren het systeemrisico in de huizenmarkt onvoldoende weerspiegelen, heeft DNB besloten om de regeling na 1 december 2022 met twee jaar te verlengen. Deze mogelijkheid tot verlenging is eveneens voorzien in artikel 458 van de verordening kapitaalvereisten. De maatregel zal dan tot 1 december 2024 van kracht zal zijn.

DNB zal het besluit tot verlenging van de regeling ook nog afstemmen met de relevante Europese autoriteiten, te weten het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB), de Europese Bankautoriteit (EBA), en de Europese Centrale Bank (ECB).

Reageren?
Reacties op deze consultatie kunt u aan DNB sturen via consultatie@dnb.nl, onder vermelding van ‘Reactie consultatie Regeling verlenging risicoweging hypothecaire leningen 2022’. De deadline voor het insturen van reacties is 5 augustus 2022.

DNB zal na verwerking van de reacties een algemeen feedback statement publiceren. Tenzij u bij uw reactie anders aangeeft, wordt ervan uitgegaan dat er geen bezwaar is tegen het geanonimiseerd publiceren van consultatiereacties. De definitieve versie van de Regeling zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Regeling verlenging risicoweging hypothecaire leningen 2022

623KB PDF
Download Regeling verlenging risicoweging hypothecaire leningen 2022

Ontdek gerelateerde artikelen