Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB reciproceert Duitse macroprudentiële systeemrisicobuffer

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 29 augustus 2022

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Het ESRB heeft aanbevolen een macroprudentiële maatregel van de Duitse financiële toezichthouder BaFin te reciproceren (wederkerig te verklaren). DNB is van plan de aanbeveling op te volgen om zo grensoverschrijdende effecten zoals ‘weglekken’ en regelgevingsarbitrage te voorkomen.

De maatregel

De maatregel bestaat uit een systeemrisicobuffer van 2% voor alle blootstellingen (zowel retail als niet-retail) met betrekking tot natuurlijke en rechtspersonen die gedekt zijn door niet-commercieel onroerend goed en waarvoor het onderpand in Duitsland is gelegen. De maatregel is van toepassing op (i) kredietinstellingen die gebruikmaken van de interne ratingbenadering (IRB) voor het berekenen van hun blootstellingen die gedekt zijn door niet-commercieel onroerend goed in Duitsland, en (ii) kredietinstellingen die gebruikmaken van de standaardbenadering (SA) voor het berekenen van hun risicogewogen blootstellingen die volledig gedekt zijn door niet-commercieel onroerend goed in Duitsland.

Toepasselijkheid

Door de reciprocicatie wordt deze maatregel van toepassing op de relevante blootstellingen van bijkantoren van Nederlandse kredietinstellingen in Duitsland en op relevante grensoverschrijdende blootstellingen van Nederlandse kredietinstellingen met betrekking tot Duitsland. Er geldt een instellingsspecifieke drempel van €10 miljard. De maatregel wordt bindend zodra de relevante sectorale blootstellingen van kredietinstellingen via bijkantoren en directe grensoverschrijdende blootstellingen deze drempel overschrijden. De Duitse maatregel wordt toegepast op grond van artikel 133 van Richtlijn 2013/36/EU (CRD).

Reacties

Belanghebbenden wordt verzocht tot en met 1 oktober 2022 te reageren, bijvoorbeeld wanneer zij mogelijke uitvoerings- of toepassingtechnische problemen willen signaleren. Reacties kunnen worden gestuurd aan: consultatie-reciprociteit@dnb.nl. Iedere reactie op de consultatie wordt openbaar gemaakt, tenzij de betreffende indiener bezwaar maakt.

Nadere informatie

Meer informatie over reciprociteit en door DNB gereciproceerde maatregelen is hier beschikbaar.

Meer informatie over de maatregel en de aanbeveling van het ESRB om deze te reciproceren is hier beschikbaar.

Ontdek gerelateerde artikelen