Beleggingsondernemingen en fondsbeheerders

Op het DLR voor Beleggingsondernemingen en fondsbeheerders vindt u nieuws, correspondentie en gebruikersdocumentatie specifiek bestemd voor Beleggingsondernemingen en fondsbeheerders.

DNB introduceert een nieuw rapportagesysteem: het Digitaal Loket Rapportages (DLR)
Beleggingsondernemingen en fondsbeheerders leveren hun rapportages aan via het rapportageportal e-Line DNB. Dit portal wordt echter geleidelijk vervangen door een nieuw rapportagesysteem: het Digitaal Loket Rapportages (DLR).

LET OP: u dient een eHerkenningsmiddel aan te vragen voor de bij DNB bekende en rapportageplichtige entiteit! U kunt vervolgens uw medewerkers machtigen.

eHerkenningsmiddel nodig voor inloggen
U kunt inloggen in het DLR met eHerkenning. Hierover heeft DNB alle beleggingsondernemingen en fondsbeheerders per brief d.d. 10 augustus 2017 Overgang van rapportageportaal e-Line DNB naar Digitaal Loket Rapportages (T050-1618311729-171) (zie correspondentie onderaan deze pagina) geïnformeerd. Heeft u van deze mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt dan kunt u dit vanaf heden alsnog doen. Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt u verzocht de contactgegevens in te vullen van de medewerker die voor uw instelling gemachtigd is.

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen aan:
natin-bobi@dnb.nl
beleggingsonderneming.rap@dnb.nl

ESMA rapportages voor de Alternative Investment Funds Managers Directive
Alles over de ESMA rapportages vindt u hier