Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op grond van de Bankwet een statistiektaak: het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken.

De volgende wettelijke regelingen leggen daarvoor de basis:

  • Verordeningen van de Europese Centrale Bank (ECB)
  • Wet op het financieel toezicht
  • Wet financiële betrekkingen buitenland
  • Wet op het Centraal bureau voor de statistiek

Beleidsinformatietaak

DNB heeft daarnaast op grond van de Pensioenwet een beleidsinformatietaak: het verstrekken aan de voor pensioenen verantwoordelijke minister van alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het door deze minister te voeren beleid over pensioenen en het onderzoek naar de toereikendheid van de pensioenwetgeving. DNB beheert hiertoe een databank, en stelt een Informatie- en beheersplan Pensioenwet op.

Statistieken bouwen en verbeteren

Het juridisch kader wordt regelmatig aangepast. Zo kunnen we de kwaliteit van statistieken verbeteren en nieuwe statistieken bouwen om actuele trends in kaart te brengen en beleidsmakers te voorzien van cijfers. Een voorbeeld: in Europees verband ontwerpen we statistieken over de activiteiten van beleggingsinstellingen, securitisatievehikels en geldmarktfondsen. Tegelijkertijd zijn er initiatieven om de inzichten te verdiepen. Een voorbeeld is de Europese database over het houderschap van individuele aandelen en obligaties: de Securities Holdings Statistics. Elke centrale bank van het eurogebied verzamelt hiervoor gedetailleerde gegevens.