Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verzet aantekenen tegen portefeuilleoverdracht

Uw levensverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar kan uw verzekering door middel van een portefeuilleoverdracht overdragen aan een andere verzekeraar met instemming van De Nederlandsche Bank (DNB). De betrokken polishouders kunnen zich tegen de overdracht verzetten.

Heeft u van uw verzekeraar bericht ontvangen over een voorgenomen portefeuilleoverdracht? Dan kunt u met dit formulier verzet aantekenen tegen de voorgenomen portefeuilleoverdracht:

> Verzet aantekenen tegen portefeuilleoverdracht

Hoe gaat het verder?
Bij een individuele verzekering: als een vierde of meer van de betrokken polishouders zich binnen de verzettermijn tegen de overdracht verzet, verleent DNB geen instemming.

Bij een collectieve verzekering wordt naar het aantal verzekerden gekeken om te bepalen of een vierde of meer van de polishouders zich verzet tegen de voorgenomen overdracht.
Een werkgever (de verzekeringnemer) die bijvoorbeeld een collectieve pensioenverzekering heeft afgesloten voor al zijn werknemers (de verzekerden) ‘telt’ dus niet voor één, maar voor het aantal verzekerden dat onder zijn polis valt.