Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

13 december 2019 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Conform artikel 105c(1) van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) in samenhang met artikel 131 van Richtlijn nr. 2013/36/EU zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) nr. 2019/878 (de CRD) en de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 van de Commissie, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ING Bank N.V. opnieuw als mondiaal systeemrelevante instelling (MSI) in Nederland aangemerkt.

Door de methodologie in artikel 5 van de Gedelegeerde Verordening te volgen, bedraagt de score van ING Bank N.V. 160 basispunten (op basis van cijfers per 31 december 2019). Daarom wordt ING Bank N.V. ondergebracht in subcategorie 1, waarvoor de MSI-buffer is bepaald op 1% van de risicogewogen posten. Deze buffer heeft echter geen direct bindend effect voor ING Bank N.V., omdat de Other Systemically Important Institution (O-SII) buffer voor deze bank hoger is (2,5%, zie hier), en de hoogste van deze twee buffers geldt.

De methodologie voor de identificatie van mondiaal systeemrelevante instellingen (ook global systemically important banks, G-SIBs, genoemd) en de jaarlijkse uitkomsten worden ook door het Bazels Comité voor Bankentoezicht en de Financial Stability Board gepubliceerd.

sector

  • Banken