Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Identificatie ING als mondiaal systeemrelevante instelling

Factsheet

Conform artikel 105c(1) van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) in samenhang met artikel 131 van Richtlijn nr. 2013/36/EU (de CRD) en de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 van de Commissie, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ING Groep (hierna: ING) opnieuw als mondiaal systeemrelevante instelling (G-SII) in Nederland aangemerkt.

Gepubliceerd: 01 december 2022

Laatste update: 07 december 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Op basis van de methodologie gegeven in artikel 5 van de Gedelegeerde Verordening bedraagt de score van ING 148 basispunten (op basis van cijfers per 31 december 2022). Daarom wordt ING wederom ondergebracht in subcategorie 1, waarvoor de G-SII buffer is bepaald op 1% van de risicogewogen posten.

De buffer heeft per saldo geen effect op de risicogewogen kapitaaleis van ING, omdat de Other Systemically Important Institution (O-SII) buffer voor ING hoger is en de hoogste van deze twee buffers geldt. De O-SII buffer van ING bedraagt momenteel 2,5% en wordt 2% per 31 mei 2024 (zie hier).

De methodologie voor de identificatie van mondiaal systeemrelevante instellingen (ook global systemically important banks, G-SIBs, genoemd) en de jaarlijkse uitkomsten worden ook door het Bazels Comité voor Bankentoezicht en de Financial Stability Board gepubliceerd.

Ontdek gerelateerde artikelen