Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

08 december 2021 Toezicht

Beoordeling prudentieel toezicht VK voor toepassing art. 130(f) en 134(2) Bgfo

Vraag:

Mag een Nederlandse instelling voor collectieve belegging (icbe) na 31 december 2021 beheerd vermogen beleggen in deposito’s bij een bank met zetel in het Verenigd Koninkrijk?

Antwoord:

Ja, DNB heeft vastgesteld, voor de toepassing van artikel 130(f) van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo), dat het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen.

Vorig jaar kwam DNB tot dezelfde beoordeling. Deze beoordeling was geldig t/m eind 2021 en DNB heeft besloten om deze voor onbepaalde periode te verlengen. Wel zal deze beoordeling uiterlijk eind 2023 worden geëvalueerd, of zoveel eerder als duidelijk is dat sprake is van relevante wijzigingen of ontwikkelingen in het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk. Dit kan ertoe leiden dat het oordeel dat het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen wordt ingetrokken. Een eventuele wijziging in het oordeel van DNB zal tijdig worden aangekondigd.

Vraag 2:

Mag een Nederlandse instelling voor collectieve belegging (icbe) na 31 december 2021 bij een transactie in OTC derivaten een tegenpartijrisico hebben van maximaal 10% van haar vermogen wanneer de tegenpartij een bank met zetel in het Verenigd Koninkrijk is?

Antwoord 2:

Ja, DNB heeft vastgesteld, voor de toepassing van artikel 134 lid 2 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo), dat het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen.

Vorig jaar kwam DNB tot dezelfde beoordeling. Deze beoordeling was geldig t/m eind 2021 en DNB heeft besloten om deze voor onbepaalde periode te verlengen. Wel zal deze beoordeling uiterlijk eind 2023 worden geëvalueerd, of zoveel eerder als duidelijk is dat sprake is van relevante wijzigingen of ontwikkelingen in het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk. Dit kan ertoe leiden dat het oordeel dat het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen wordt ingetrokken. Een eventuele wijziging in het oordeel van DNB zal tijdig worden aangekondigd.

Sector(en)

  • Beleggingsinstellingen