Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beoordeling prudentieel toezicht VK voor toepassing art. 130(f) en 134(2) Bgfo

Q&A

Vraag:

Mag een Nederlandse instelling voor collectieve belegging (icbe) beheerd vermogen beleggen in deposito’s bij een bank met zetel in het Verenigd Koninkrijk?

Gepubliceerd: 08 december 2021

Laatste update: 18 december 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Ja, DNB heeft vastgesteld, voor de toepassing van artikel 130(f) van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo), dat het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen.

Eind 2021 heeft DNB besloten dat dit oordeel in beginsel voor onbepaalde periode geldt, maar dat deze beoordeling wel uiterlijk eind 2023 zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en vormt vooralsnog geen aanleiding om het oordeel te herzien. Wel zal DNB relevante wijzigingen of ontwikkelingen in het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk blijven monitoren. Een eventuele wijziging in het oordeel van DNB zal tijdig worden aangekondigd.

Vraag 2:

Mag een Nederlandse instelling voor collectieve belegging (icbe) bij een transactie in OTC derivaten een tegenpartijrisico hebben van maximaal 10% van haar vermogen wanneer de tegenpartij een bank met zetel in het Verenigd Koninkrijk is?

Antwoord 2:

Ja, DNB heeft vastgesteld, voor de toepassing van artikel 134 lid 2 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo), dat het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen.

Eind 2021 heeft DNB besloten dat dit oordeel in beginsel voor onbepaalde periode geldt, maar deze beoordeling wel uiterlijk eind 2023 zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en vormt vooralsnog geen aanleiding om het oordeel te herzien. Wel zal DNB relevante wijzigingen of ontwikkelingen in het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk blijven monitoren. Een eventuele wijziging in het oordeel van DNB zal tijdig worden aangekondigd.

Ontdek gerelateerde artikelen