Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

16 juni 2021 Toezicht Toezichtlabel Q&A

IFR/IFD - Openbaarmaking

Vraag:

Zal DNB beleggingsondernemingen op basis van artikel 50, onderdeel b, van de IFR verzoeken het resultaat van het ICAAP, met inbegrip van de samenstelling van het aanvullende eigen vermogen op basis van het SREP, openbaar te maken?

Antwoord:

Mede gelet op het doel van de discretie in artikel 50, onderdeel b, van de IFR en de mogelijke neveneffecten van de toepassing hiervan, is DNB niet voornemens beleggingsondernemingen te verzoeken de ICAAP- en SREP-resultaten openbaar te maken. DNB behoudt wel de bevoegdheid om in specifieke gevallen de openbaarmaking van de resultaten van het ICAAP en het SREP te verzoeken.

Sector(en)

  • Beleggingsondernemingen