Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

23 september 2020 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Op 5 december 2019 is het nieuwe Europese prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen gepubliceerd. De zogeheten Investment Firm Directive (IFD) en de Investment Firm Regulation (IFR) vervangen voor de meeste beleggingsondernemingen de prudentiële eisen uit de CRR/CRD.

Passend en proportioneel 

Het nieuwe raamwerk heeft als doel om de prudentiële eisen risico-sensitiever en proportioneler te maken voor beleggingsondernemingen. Zo zijn de solvabiliteitseisen gebaseerd op indicatoren die passen bij de specifieke risico’s van beleggingsondernemingen, zoals het vermogen onder beheer en advies. Daarnaast wordt er een liquiditeitseis geïntroduceerd die gerelateerd is aan de vaste kosten van een beleggingsonderneming. Voor kleine beleggingsondernemingen die aan bepaalde criteria voldoen, bevat de nieuwe regelgeving simpelere solvabiliteitseisen en meer uitzonderingsmogelijkheden.

Reikwijdte 

De grootste en systeemrelevante beleggingsondernemingen blijven onderhevig aan hetzelfde raamwerk als banken onder de CRR/CRD. Dit gaat om beleggingsondernemingen met ten minste 15 miljard activa op groepsniveau (exclusief buiten EU dochters). Daarnaast kan de toezichthouder besluiten om de CRR/CRD van toepassing te verklaren op beleggingsondernemingen met ten minste 5 miljard activa, indien zij als systeemrelevant worden beoordeeld.

Toepassing 

De nieuwe eisen uit de IFR en IFD zullen per 26 juni 2021 van toepassing worden. Voor wat betreft de solvabiliteitseisen is er voorzien in een overgangsregime van vijf jaar.

Factsheet IFR/IFD

Hieronder is een Factsheet te vinden met een selectie van de belangrijkste onderwerpen van IFR/IFD. Aan bod komen onder andere: klasse-indeling, kapitaaleisen, liquiditeitseis, geconsolideerd toezicht, ICLAAP/SREP en rapportages.

Dit factsheet over de IFR/IFD is een handreiking van DNB aan de sector om IFR/IFD op bepaalde geselecteerde onderwerpen toegankelijker te maken. DNB benadrukt dat dit factsheet geen normatieve interpretatie of beleidsuitingen bevat.

Download

Sector(en)

  • Beleggingsondernemingen