Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

24 juli 2018 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

De initiële rentecurve uit de scenarioset voor de haalbaarheidstoets bevat een UFR maar sluit echter niet volledig aan bij de rentecurve zoals die door DNB buiten de context van de haalbaarheidstoets op de website wordt gepubliceerd. Hierdoor ontstaat er op de rapportagedatum een verschil tussen de waarde van de verplichtingen in de haalbaarheidstoets en de waarde van die verplichtingen buiten de context van de haalbaarheidstoets. Hoe dient hiermee te worden omgegaan?

Antwoord:

De initiële rentecurve uit de scenarioset voor de haalbaarheidstoets wijkt af van de door DNB gepubliceerde rentecurve buiten deze context vanwege het aan de scenarioset ten grondslag liggende rentemodel. Om toch een aansluiting te krijgen tussen de waarde van de verplichtingen in de haalbaarheidstoets en de waarde buiten die context zullen de verplichtingen eenmalig (op de rapportagedatum) geschaald (met factor(en) vermenigvuldigen) moeten worden zodat beide waarden daardoor gelijk zijn.

Het is ook mogelijk om voor deze afwijking aan de activa zijde te schalen in plaats van de verplichtingen. Door dit schalen dient de dekkingsgraad niet te wijzigen. Bovendien dient er zo min mogelijk afbreuk gedaan te worden aan de onderliggende rentegevoeligheden en de verhouding tussen de vastrentende waarden en zakelijke waarden.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen